Savurma Döküm - Körfez Döküm

Savurma Döküm

 

                                                         Centrifugal_pipes                             savurmadokum 

 

 

Savurma döküm erimiş metalin bir eksen etrafında döndürülen kalıplar içine dökülerek biçimlendirildiği, boru üretiminde kullanılan bir yöntemdir. Merkezkaç kuvvetlerinin oluşturduğu basınç, metalin kalıp cidarına homojen olarak dağılmasını, parçanın dışının kalıbın iç şeklini almasını sağlar. Oluşan yüksek merkezkaç kuvveti sayesinde dökülen sıvı metal içinde bulunan düşük yoğunluklu kum ve cüruf tanecikleri, metal olmayan kalıntılar ve gazlar dönme eksenine doğru sürüklenir. Dolayısıyla bu yöntemle parça yüzeyinin gözeneksiz temiz ve ince taneli olarak elde edilmesi mümkün olur. Kardeş firmamız Körfez Santrifüj Boru Döküm San ve Tic Ltd Şti bu yöntemde uzmanlaşmıştır ve 2004 yılından beri bu konuda üstün nitelikli ürünler sunmaktadır.

Körfez Boru web sitesi için tıklayınız