Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk

Dünyamızı gelecek nesillere yaşanabilir olarak bırakmak, bizler için bir sorumluluktur.

Körfez Döküm; kaliteli ve verimli üretimi, müşteri memnuniyetini, çevreye etkiyi en aza indirmeyi, doğayı korumayı ve tüm bunları işletme içerisindeki her birim ve seviyede yerleşik hale getirmeyi hedeflemektedir. Sürdürülebilir büyümenin, çevreye duyarlı bir atmosferde teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ulaşabileceğine inanmaktadır.

Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz etmek, müşteri memnuniyetini sağlamak için uygun çözümler üretmek ve böylelikle çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi kapsayan güçlü bir ekiple nihai müşteri memnuniyetini artırmak üzere; maliyet, sevkiyat ve kalite konularında sürdürülebilirlik ekseninde ortak çalışmalar yürütmekte, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanabilir şartlarını yerine getirmekte, “Yalın Üretim” odağı ile çalışanların katılımını sağlıyor, çevreye duyarlı bir atmosferde etki düzeyi yüksek müşteri çözümleri üretmektedir. Bunu yaparken, tüm çalışmalar kaynakların verimli kullanımı ve çevreye saygılı olma ilkeleri kapsamında hareket edilerek yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliğini Önemsiyoruz

Körfez Döküm, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin kişisel sağlık ve güvenliğini azami derecede önemsemektedir. Olası kaza ve risklerden korunmaya yönelik olarak, etkili bir İş Sağlığı ve Güvenliği sistemini benimseyerek kazaların önlenebileceğine ve kaza riskinin en aza indirilebileceğine inanılmaktadır.

Körfez Döküm bünyesinde, çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği için; kontroller, uygunluk denetimleri, eğitimler, çalışma prosedürleri incelemeleri ve kişisel koruyucu ekipmanlar sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlamaktadır.

Çevreye Duyarlıyız

Körfez Döküm, tüm faaliyetlerde hava-su-toprak-flora-fauna ve insandan oluşan ekosistemin korunması için gerekli tedbirleri almayı, uygun teknolojiler kullanarak doğal kaynakların korunmasını sağlamayı, çevre kirliliğine neden olabilecek etkenleri kaynağında yok etmeyi, kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmayı, atıkların azaltılması, tekrar kullanılması ve geri kazanımı için çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.